Med de sidste dages debat omkring Tramadol, og dens bivirkning i form af afhængighed, fik jeg lyst til at skrive et par ord om hvordan jeg ser den medicinske smertebehandling.

DR2 dokumentaren ”Morfinpillens Skyggeside” beskriver hvordan Tramadol for 20 år siden er blevet godkendt og markedsført som en Opioid med lav/lille risiko for afhængighed. Dokumentaren beskriver hvordan alle de smertelæger de taler med, er fuldstændig klar over at Tramadol er vanedannende, som alle andre Opioider. Misbrugsekspert Henrik Rindom udtaler ”Morfin er det bedste smertestillende middel, men de giver afhængighed ved længere tids brug”.

For lægerne er det en selvfølge at Opioider giver fysisk og psykisk afhængighed, så stor en selvfølge at ingen tænker på at indberette det som en bivirkning til Sundhedsstyrelsen. For patienterne kommer det heller ikke som en egentlig overraskelse. Som en smertepatient udtaler dagen efter i mx metroxpress ”Det er så en viden, vi almindelige mennesker, som har haft det præparat på medicinlisten i flere år, allerede har”. Der er dog også patienter i dokumentaren, der ikke ville være startet i behandlingen med Tramadol, hvis de havde kendt risikoen for afhængighed forinden. Vi kan derfor kun understrege vigtigheden af, at patienter får retvisende information at træffe beslutninger ud fra.

Det virker som om at den mest overraskede part er Sundhedsstyrelsen. Det virker for mig stærkt bekymrende. Det er Sundhedsstyrelsen og lægemiddelstyrelsen der i sidste ende bestemmer hvilke lægemidler vi har på det danse marked, og hvilke lægemidler de ønsker at give tilskud til. Det er også Sundhedsstyrelsen der laver instrukser og behandlingsvejledninger.

I FAKS har vi undret os over ordlyden i den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) for generaliserede smerter i bevægeapparatet. Af den fremgår det at der er god evidens for IKKE at tilbyde Opioider til mennesker med langvarige smerter. Vælger man dog alligevel at tilbyde Opioider bør det være Tramadol. FAKS har i vores høringssvar sat spørgsmålstegn ved denne formulering. Generelt har FAKS opponeret over at styrelsen beskriver de Opioider der er på markedet for ligeværdige, og alligevel vælger at fremhæve et enkelt præparat. Det giver selvfølgelig mening nu, hvis styrelsen fejlagtigt har troet at lige netop Tramadol ikke gav den samme afhængighed.

FAKS fastholder dog, at vi smertepatienter bør have adgang til samtlige smertestillende lægemidler på det danske marked, da ingen, hverken læger, forskere eller Sundhedsstyrelsen kan forudse hvad der virker for den enkelte. Der er kun en vej, og det er at afprøve, og holde effekt og bivirkninger op imod hinanden.

Vi siger ikke, at alle skal have Opioider for deres smerter, men det kan være en nødvendighed. Som en anden smertepatient så godt beskriver det i mx metroxpress: ”For nogle er valget enkelt. Enten er din dag fyldt med så meget smerte, at du intet kan gøre, eller også kan du få en tålelig tilværelse med morfin”.

Som patient skal man være yderst realistisk i forhold til sin smertebehandling. Medicin kan i bedste tilfælde tage ca. 30% af dine smerter. Det er selvfølgelig vigtigt at man overvejer hvilke bivirkninger man vil tåle, i forhold til effekten. Vi må også bare være realistiske: der findes rigtig mange coopingstrategier, mindfulness, afspænding, træning, positiv tænkning, pacing og planlægning. Men intet af alt det virker, hvis man ligger på 9-10 på VAS-skalaen (VAS-skalaen er et udtryk for hvor intens en smerte man oplever. Den går fra 0-10), og derfor kan fx opioid behandling være en nødvendighed.

Hvad kommer der mon så ud af denne DR” dokumentar? Tja jeg kan jo kun håbe og ønske. Jeg tænker at forskere, læger og Sundhedsstyrelsen har noget de skal have redt ud, således at vi patienter kan tage stilling til vores fremtidige smertebehandling, på et så oplyst grundlag som muligt.

Så kan jeg håbe at dette program kan være med til at sætte fokus på den manglende kapacitet inden for smertebehandling i Danmark. Vi må i FAKS holde fast i, at den komplekse kroniske smertetilstand er for stor en mundfuld for den praktiserende læge. Det er en specialistopgave, og der skal tværfaglighed under samme tag til.

Endelig kan jeg håbe, at der vil blive sat fokus på aftrapning af morfin. Der er ingen tvivl om at det er en stor opgave at komme ud af en længerevarende opioidbehandling. Også her kræver det specialisthjælp. Men i dag er der ikke noget umiddelbar hjælp at hente. Du kan i nogle tilfælde blive henvist til den tværfaglige smerteklinik, og med behandlingsgarantien i hånden kan du inden for fire uger komme i gang med aftrapningen. Det er dog et for mange et langvarigt projekt. På Køge tværfaglige smertecenter arbejder de med en motivationsbaseret aftrapning, den tager ofte 8-10 måneder og nogen gange mere. Der findes aftrapningsmodeller, der virker godt på papiret, og som kan aftrappe over 6-8 uger, men ofte er det rigtig svært at få sig selv med i processen.

Men der er brug for fokus på aftrapning. Vi har flere skrækhistorier fra medlemmer der er blevet tilknyttet misbrugscentre for gadenarkomaner, eller som er blevet indlagt på psykiatrisk skadestue og fået elektrochok. Det er ikke godt nok.

Medicinsk behandling af smertepatienter er en stor opgave, og en utaknemmelig opgave. Som tidligere nævnt findes der ikke nogen mirakelkur. Mit håb er dog at myndighederne ikke bliver så opioidforskrækkede, at vi patienter til sidst slet ikke får mulighed for medicinsk behandling. Medicin kan være nødvendig i kortere eller længere perioder, og måske livsvarigt. Det her handler om dialog og samarbejde. Smertebehandling handler om en tidlig, individuel og tværfaglig indsats.

Pia Frederiksen

Formand for FAKS

Nyheder

september 22, 2018

Udstillingen ”Smertens Ansigt”

Denne udstilling illustrerer gennem portrætter og personlige fortællinger, hvordan det er at leve med kroniske smerter. Den kan ses på Slagelse sygehus frem til d. 16. Oktober 2018.Ti kendte og mindre kendte deler fortællinger om deres liv og hverdag med…
sep 21, 2018

Bloggen september 2018

Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i…
sep 09, 2018

Tilskud til medicinsk cannabis.

Dansk Folkeparti og regeringen af afsat penge på finansloven 2018 til området medicinsk…
jul 04, 2018

Bloggen juli 2018

Så er sommeren over os og vi har haft nogle skønne uger med sol og varme.…
jun 05, 2018

Åbent samråd af 15/5-2018 om behandling af smertepatienter i Danmark.

http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/suu/tv på dette link kan man selv gå ind og se…
jun 05, 2018

Sundhedsstyrelsen advarer mod stærke fentanyl-analoger

Oprettet 30. maj 2018I denne uge bliver en række uautoriserede fentanyl-analoger omfattet…
maj 26, 2018

Sundhedspolitisk arbejde

Fra tid til anden udarbejder Sundhedsstyrelsen (SST) nationale kliniske retningslinjer…