Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny National klinisk retningslinie med fokus på opioider (morfinlignende medicin)

Både fra faglig og politisk side ønsker man at nedbringe det høje forbrug af morfinlignende stoffer, vi har i Danmark.

FAKS har selv deltaget I arbejdsgruppen, der har lavet retningslinien. Vi synes, at det er fornuftigt at forsøge at nedbringe anvendelsen af opioider, da medicinen sandsynligvis på sigt skader en stor del smertepatienter mere end den gavner. Omvendt kender vi også til flere smertepatienter, der har gavn af medicinen i relativt lave doser, og for hvem det er sidste udvej for at få en tålelig tilværelse. 

Vi er bekymret for, om de nye nationale retningslinjer samt øget tilsyn alene vil nedbringe forbruget af opioider på en fornuftigt måde. Ønsker man en fornuftig og holdbar løsning, mener vi, at der er behov for mere viden om kroniske smerter, flere og bedre udtrapnings samt non-farmakologiske tilbud til smertepatienter. 

Vi har skrevet en længere artikel om emnet, som du kan læse her på vores hjemmeside -

Retningslinje-
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/smertebehandling-ny-retningslinje-med-fokus-paa-opioider
 
Mvh/ Lars Bye Møller.

Nyheder

maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været igennem årelange udrednings- og behandlingsforløb. De er endt som kastebolde og svingdørspatienter mellem fagpersoner og specialer i social- og sundhedssystemet i et forsøg på…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 15, 2020

UDSAT: Ordinær Generalforsamling

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING DEN 28. MARTS FAKS har grundet corona-situationen i…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…