Den kommer med nogle virkelig vigtige pointer i forhold til aftrapning af opioider.

Mange af vores medlemmer oplever pludselige eller meget hurtige aftrapninger, med rigtig mange gener til følge.

Nu er der lavet en skrivelse/vejledning direkte fra IRF og SST om hvordan den ”rigtige” aftrapning skal foregå.

 

De af vores medlemmer der oplever udfordringer, kan meget vel tage artiklen med til egen læge.

Artiklen beskriver blandt andet vigtigheden af at patienten er motiveret, at der bruges nogle gode forklaringsmodeller.

Der er vist en figur, der viser om de øgede smerter er abstinenssmerter, eller om der er øgede grundsmerter.

Der lægges også vægt på at patienten skal have gode non-farmakologiske værktøjer, inden aftrapning iværksættes.

 

Hent artiklen her:

Nyheder

maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været igennem årelange udrednings- og behandlingsforløb. De er endt som kastebolde og svingdørspatienter mellem fagpersoner og specialer i social- og sundhedssystemet i et forsøg på…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 15, 2020

UDSAT: Ordinær Generalforsamling

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING DEN 28. MARTS FAKS har grundet corona-situationen i…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…