Ny folder om vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en folder om vanedannende medicin mod smerter angst og søvnbesvær. Vi har i foreningen kommet med indput til folderen sammen med Dansk Selskab for Almen Medicin og Benzorådgivningen.

Vi udtrykte blandt andet bekymring for, at fokusset på vanedannende medicin kan medføre, at nogle mennesker, der kunne have gavn af behandlingen med vanedannende medicin, ikke får adgang til den, fordi der skabes stigma om brug af netop denne type medicin. Dette skal også ses i lyset af den stigende politiske og faglige fokus samt kritik der har været på opioider i behandlingen af kroniske non-maligne smerter. Vi frygter, at dette sammen med manglende uddannelse, viden og forståelse for kroniske smerter øger tilbøjeligheden til en mere sort-hvid holdning til behandling med opioider. På den måde risikerer individuelle hensyn til smertepatienter at gå tabt, og der opstår mistænkeliggørelse og flere konflikter med patienterne.

Samtidig synes vi, at der er behov for at nedbringe anvendelsen af vanedannende medicin, da den sandsynligvis skader en stor del smertepatienter mere end den gavner.

Vi er naturligvis klar over, at folderen ikke kan gøre dette alene, og den ikke kan indeholde alle nuancer, og hele den kompleksitet samtlige patienter med kroniske smerter oplever. Alligevel håber vi på, at materialet kan skabe bedre oplysning samt håndtering af denne type medicin hos både smertepatienter og læger.

Mvh Lars Bye Møller. 

Frivillig faglig konsulent.

Folderen kan læses her.. http://www.faks.dk/images/Pjecer/Vanedannende_medicin_A5_folder_web1.pdf

Vanedannende medicin i tal.

Medicin mod angst og søvnbesvær

Omkring 295.000 personer indløste ifølge Sundhedsdatastyrelsen i 2017 mindst én recept på vanedannende medicin mod angst og/eller søvnbesvær, såkaldte benzodiazepiner og benzodiazepinlignende lægemidler. Eksempler på lægemidler:

  • Zopiclon®
  • Zolpidem®
  • Stesolid®

Medicin mod smerter

Knap 470.000 personer indløste ifølge Sundhedsdatastyrelsen i 2017 mindst én recept på vanedannende medicin mod smerter, såkaldte opioider. Heraf havde ca. 170.000 personer i 2017 haft et langvarigt forbrug af opioider svarende til mere end seks måneders behandling. Eksempler på lægemidler:

  • Tramadol®
  • Contalgin®
  • OxyContin®

Nyheder

Oktober 13, 2019

Bloggen oktober 2019

Efterår Kulde regn og rusk. Ikke ligefrem smertepatienternes bedste venner. Derfor er det lige nu venner, at det er tid at tænke positivt. Jeg erkender fuldstændigt at det kræver nogen øvelse at se positivt, når nervesmerterne pisker rundt i kroppen, fordi…
Okt 06, 2019

Forsøgspersoner søges!

Jeg tillader mig at skrive til jer angående et opslag om et forsøg til kroniske…
Sep 24, 2019

Bloggen september 2019

Jeg er simpelt hen nødt til at dele min begejstring med jer. Den 3 september åbnede vi en…
Aug 25, 2019

Ny National Klinisk Retningslinje om ”Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter”

Af Nina Bache Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge Master i…
Aug 14, 2019

TV2 Øst interview

I anledning af at WHO nu har anerkendt smerter som en sygdom var TV2 Øst forbi formand…
Jul 28, 2019

Bloggen august 2019

Jeg hedder Jeanette Hesselberg, er 57år og forholdsvis ny i FAKS, samt ét af de nye…
Jul 28, 2019

Dialogbaseret opioidnedtrapning.

Af Nina Bache Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge Master i…