Medlemsweekenden.

Allerførst en stor tak til alle jer, som kom og gjorde medlemsweekenden levende og interessant.

Selv har jeg glædet mig til at høre de forskellige oplægsholdere, jeg har glædet mig til at møde en masse spændende mennesker og få en masse interessante snakke.

Jeg ville dog ønske, det var muligt at få en snak med alle, for hvor får jeg meget igen, ved at vi lige mødes over en kop soft ice......ikke at forglemme.

I år var alle emner noget vi som medlemmer selv havde ønsket der skulle tages fat på, og vi vil bestræbe os på at det bliver det samme til næste år.

 
Om Lørdagen
bød Gitte og Pia velkommen, Gitte holdt bagefter et oplæg om, hvad det vil sige at være kronisk smertepatient.

Bagefter var det fysioterapeut Linda Nielsen og afdelingssygeplejerske Nina Bache fra Køge Universitetshospital der havde ordet, begge kender vi fra sidste medlemsweekend.

Emnerne hele lørdagen drejede sig om Livskvalitet, Pårørende (voksne), Kommunikation, Ensomhed og Humor.

Vi hørte at livskvalitet kunne være en finurlig størrelse. At livskvalitet ikke nødvendigvis betyder fraværd af smerter, men hvordan smerter håndteres.

Vi fik skrevet et væld af post'it, med forslag til hvad livskvalitet er for hver enkelt af os, disse har Nina og Linda taget med sig, vi vil høre nærmere om disse i vores medlemsblad.

Da emnet kom til vores pårørende, talte vi om hvor vigtigt det er, at de bliver set og hørt, at vi som smertepatienter kan fylde meget, at der skal være plads til at begge har et liv.

Omkring kommunikation talte vi om hvor vigtig sproget er for at forstå hinanden, at ordet har stor magt. Vi lærte at tale ned i mikrofonen og at Smileys i dag taler sit eget sprog.

Hvad er ensomhed og hvad er humor.....Lørdagens sidste emner.

Ensomhed handler ofte om at man er uønsket alene. Der kom nogle gode råd med på vejen til hvad vi selv kan gøre.

  1. Fri adgang til foreningen for mennesker med funktionsnedsættelse.
  2. Melde sig som følgeven
  3. Rygkursus
  4. FAKS
  5. Tage ansvar selv.
  6. Mod - grænsebryder
  7. Fællesskaber - egen aldersgruppe.

Dette var vores forslag, der er sikkert mange mange flere.

Humor er mange ting, det er bl.a. evnen til at opfatte noget som morsomt. Noget kan være at træne, danse eller lege med toiletpapirs vimpler, det giver varme og grin kan jeg fortælle. Vigtigt er det at smile til verden og den smiler tilbage.

Emnerne om søndagen handlede om Skam og Skyld samt Sex og Smerter og gode råd.

Vi havde besøg af hospitalspræst Ruth Poulsen fra Ålborg, som kom med et oplæg om Skyld og skam. Vi hørte om menneskesyn, om præstationssamfundet, om at der i samfundet i dag ligger en underklang af, at vi selv er herre over om vi bliver syge eller forbliver raske.

At skyld og samvittighed hænger sammen, vi kan ikke løbe fra det, vi må bære på det gennem hele livet, men vi vælger selv hvordan.

Vi mennesker skal høre, før vi kan høres

Vi mennesker skal ses, før vi kan se.

Vi mennesker kan ikke elske, uden der er en skyldfølelse.

Ruth Poulsen var et brag af en fortæller, så det var svært for mig, at tage noget med, der var vigtigere end andet i det hun fortalte om.

Søndagen sluttede af med et oplæg fra sexolog Rikke Thor.

Rikke kom med et væld af gode råd, til hvordan vi som mennesker kan komme tættere på hinanden seksuelt i et par forhold. At seksualiteten omfavner det hele menneske og handler ikke kun om selve akten.

Vi talte om hvor mange ting i vores hverdag, der påvirker lyst og funktion, når vi er sammen seksuelt. Rikke havde en masse ideer med til hvordan vi kan komme videre og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Vi fik et digt skrevet af Margaret Paasche.

Det drejer sig om livsglæde og livskvalitet

Det drejer sig om at være nær et andet menneske

Det drejer sig om at blive bekræftet som mand/kvinde

Det drejer sig om at mærke livsnerven gennemstrømme kroppen og få sommerfugle i maven

Det drejer sig om at leve - ikke kun eksistere

Det drejer sig om at være et helt menneske.

 

Så kan det vist ikke siges bedre

Tak for i år - vi ses til næste medlemsweekend.

  

 

 

Nyheder

Marts 15, 2020

UDSAT: Ordinær Generalforsamling

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING DEN 28. MARTS FAKS har grundet corona-situationen i Danmark valgt at aflyse vores generalforsamling den 28. marts. Der sendes indkaldelse med ny dato hurtigst muligt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Dagsorden for Ordinær…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…
Jan 12, 2020

Bloggen januar 2020

Så fik vi skudt år 2020 i gang og jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år. Vi var…
Jan 12, 2020

EFIC 2019 - European pain conference.

If you read this article, you probably live with chronic pain yourself, is a relative to…