Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS.

Men er tiden nu inde til, at vi begynder at tale om hvordan vi i fællesskab......sammen, begynder at tage et ansvar.....Et ansvar for at få kørt FAKS videre, som den fantastiske forening den er.

Et Fællesskab som det der er i FAKS, opstår ikke af sig selv. Et fællesskab er en ramme om det at skabe noget fælles.

Men hvordan kan vi så skabe et fællesskab, som giver rummelighed og plads til os alle og som er robust nok, til at vi også trives i det. For vi har alle en forskellig tilgang, forskellige udfordringer, som gør at vi må tænke os om en ekstra gang, før vi melder os ind i et fællesskab.

Vores fællesskab i FAKS er vores kroniske smerter. Vi vil gerne selv hjælpes og vi vil gerne give vores erfaringer videre til andre med kroniske smerter som behøver hjælp. Men en sådan hjælp må aldrig blive sådan, at vi tilsidesætter os selv i det arbejde, for glemmer vi os selv, kan vi ikke hjælpe andre mennesker.

Jeg er f.eks. god på sidelinjen, jeg vil aldrig mere kunne være i front. det har den hjerneskade jeg pådrog mig i en bilulykke, meget tydeligt klargjort for mig og især her i det sidste år. Men derfor er der jo stadig en masse jeg kan. Mine skader og mine kroniske smerte har gjort at jeg handler langsomt...til tider meget langsomt, både til at forstå og til at udføre noget, det tager også længere tid at lære noget nyt. Men min vilje til gerne at ville og til at være med hvor tingene sker, den er der stadig.

Det er det, vi kan gøre for hinanden i FAKS, vi kan og skal skabe et miljø som er rummelig og tilgængeligt for alle, så der er plads til at vi kan yde det, vi hver især er gode til.

Jeg arbejdede engang med noget der hed "den lærende organisation", kort fortalt arbejdede vi i små teams. Vi arbejde ud fra "det hele menneske", hvad er det, dette "menneske" skal kunne for at denne organisation kan fungere og hvor mange personer skal vi bruge for at opfylde, hvad dette "menneske" skal udføre i vores team.

Når vi i mit arbejdsliv skulle finde personer til disse teams, så vi på hvad den enkelte kunne, frem for hvad den enkelte ikke kunne. Vi arbejdede med at se det positive i mennesker, frem for det negative.

 Det at arbejde med et positivt livssyn på andre mennesker og det at arbejde ud fra "det hele menneske", det har fulgt mig lige siden, som en god måde at danne fællesskaber på og på hvordan vi som mennesker kan agere sammen i et samarbejde.

Hvis vi i FAKS kunne blive mange nok til at skabe det hele "menneske" mange nok, som vil påtage sig en ekstra opgave for fællesskabet, så FAKS også kan bestå i fremtiden. Så vil den enkeltes arbejdsopgave ikke fylde så meget at det tapper dem, som stiller op for energi.

Det må ikke ske, vi må sammen i fællesskab finde en vej.

Fællesskab handler om at lytte til hinanden, acceptere hinanden, være der for hinanden. Ligegyldig hvad vi hver især slås med i det daglige, og ligegyldig hvad vi hver især har med i rygsækken af bagage fra livet.

Fællesskab handler om samarbejde, så vi kan skabe et forum af tryghed, venlighed, tolerance overfor forskellighed.

Et fællesskab baseret på et positivt og medmenneskeligt livssyn.

Der skal være plads til os alle, alle har vi en ret til at være i fællesskabet.

-Vi betyder alle noget for fælleskabet-

Birgit Anni Pedersen

Nyheder

Juni 07, 2020

Indkaldelse ordinær generalforsamling Juni 2020

Dagsorden for Ordinær generalforsamling Lørdag den 27. juni 2020 kl. 11.00 til ca. 14.00 Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart Velkomst ved næstformand Birgit Anni Pedersen DAGSORDEN: Valg af dirigent Valg af referent og stemmetællere 2 stk. Formandens…
Maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Jan 12, 2020

Bloggen januar 2020

Så fik vi skudt år 2020 i gang og jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år. Vi var…