FAKS blev i efteråret 2017 kontakten af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds- og referencegruppe i forbindelse med et nyt projekt.

Projektet.

Overordnet går projektet ud på at sætte kvalitet over kvantitet. Projektet skal sætte patienten i centrum og fokusere på, hvad der giver patienten mere værdi i behandlingsforløbet. Samtidig skal projektet indeholde nytænkning af afregningen, og tilstræbe at inddrage både private og offentlige behandlingssteder i udviklingen, og samtidig benytte sig mest muligt af eksisterende viden.

Jeg blev bedt om at gå med i arbejdsgruppen, og vi har fundet yderligere FAKS-medlemmer der ville være i referencegruppen og deltage med deres viden og erfaringer i 2 workshops.

Faktisk blev jeg rigtig stolt og glad da jeg blev spurgt om jeg ville deltage. De kendte FAKS fra noget af det andet politiske arbejde vi har lavet. Danske regioner synes vi arbejder seriøst for patientgruppen. Vi er blevet rost for vores brede viden, og vores generelle arbejde, underordnet hvilken diagnose der ligger bag.

I arbejdsgruppen findes repræsentanter fra både private og offentlige klinikker, både læger, sygeplejersker og socialrådgiver. Herudover er der naturligvis repræsentanter fra Danske Regioner og Sundhed Danmark.

Vi har nu været i gang med nogle arbejdsgruppemøder, og den første workshop. Vi har i fællesskab afdækket overskrifterne på de 10 overordnede effektmål der skal arbejdes videre med.

Og hvorfor er det så vigtigt for FAKS at deltage i sådanne projekter?

FAKS har ofte kritiseret myndighederne for at tage beslutninger om fremtidig behandling, uden at tale med dem det drejer sig om. Skal man vide hvad der er vigtigt for patienten, så må man spørge dem. I dette projekt er patienterne omdrejningspunktet. Jeg kan måske nok være ligeglad med hvilken afregningsmodel Danske Regioner benytter over for de private smerteklinikker, men kan jeg være med til at sætte patienternes behov i fokus, så gør jeg det. Jeg føler mig i den grad hørt, lyttet til og forstået. Det har været muligt at indgå i en meget ligeværdig dialog med resten af gruppen.

Samtidig er jeg sammen med mennesker der dagligt har med os patienter at gøre. Det vil sige at den netværksdannelse der er en naturlig del af samværet, giver mulighed for at pege på øvrige udfordringer vi patienter møder. Jeg har mulighed for at forklare hvorfor et tiltag ikke vil give mening uden at et andet følger efter.

Jeg er mig meget bevidst om at dette projekt skal være med til helt generelt at sætte fokus på kvaliteten af den danske smertebehandling, uanset om den finder sted i offentligt eller privat regi.

Vi arbejder videre, 2. workshop er her i april måned. Efterfølgende er det implementeringsgruppen der skal i gang. Spændende at se hvad det hele ender ud i.

Pia Frederiksen

Formand for FAKS

Nyheder

apr 14, 2018

Pulje: Kan ny behandlingsmetode fryse smerter væk?

Oprettet 10. april 2018 Offentlige og private aktører kan nu søge om midler til at…
apr 08, 2018

Formandens Beretning 2018

2017 var det år, hvor jeg kom ind i FAKS. Grunden til, at jeg meldte mig ind, var, at jeg…
mar 27, 2018

Bestyrelsens blog.

 Af Lars Bye Møller. Dette bliver min sidste bestyrelsens blog i denne omgang, da jeg har…
mar 27, 2018

Værd at vide om smertestillende håndkøbsmedicin

Oprettet 23. marts 2018 Sundhedsstyrelsen har lavet et informationsark, hvor borgere kan…
mar 11, 2018

Hvordan er det at være medlem af bestyrelsen

Hvem er jeg: Jeg hedder Gitte, er 50 år. Været kronisk smertepatient siden 2004. Er…
jan 07, 2018

Forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark.

I november 2016 vedtog et næsten enigt folketing i Danmark, at det var en god ide at…