FAKS blev i efteråret 2017 kontakten af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds- og referencegruppe i forbindelse med et nyt projekt.

Projektet.

Overordnet går projektet ud på at sætte kvalitet over kvantitet. Projektet skal sætte patienten i centrum og fokusere på, hvad der giver patienten mere værdi i behandlingsforløbet. Samtidig skal projektet indeholde nytænkning af afregningen, og tilstræbe at inddrage både private og offentlige behandlingssteder i udviklingen, og samtidig benytte sig mest muligt af eksisterende viden.

Jeg blev bedt om at gå med i arbejdsgruppen, og vi har fundet yderligere FAKS-medlemmer der ville være i referencegruppen og deltage med deres viden og erfaringer i 2 workshops.

Faktisk blev jeg rigtig stolt og glad da jeg blev spurgt om jeg ville deltage. De kendte FAKS fra noget af det andet politiske arbejde vi har lavet. Danske regioner synes vi arbejder seriøst for patientgruppen. Vi er blevet rost for vores brede viden, og vores generelle arbejde, underordnet hvilken diagnose der ligger bag.

I arbejdsgruppen findes repræsentanter fra både private og offentlige klinikker, både læger, sygeplejersker og socialrådgiver. Herudover er der naturligvis repræsentanter fra Danske Regioner og Sundhed Danmark.

Vi har nu været i gang med nogle arbejdsgruppemøder, og den første workshop. Vi har i fællesskab afdækket overskrifterne på de 10 overordnede effektmål der skal arbejdes videre med.

Og hvorfor er det så vigtigt for FAKS at deltage i sådanne projekter?

FAKS har ofte kritiseret myndighederne for at tage beslutninger om fremtidig behandling, uden at tale med dem det drejer sig om. Skal man vide hvad der er vigtigt for patienten, så må man spørge dem. I dette projekt er patienterne omdrejningspunktet. Jeg kan måske nok være ligeglad med hvilken afregningsmodel Danske Regioner benytter over for de private smerteklinikker, men kan jeg være med til at sætte patienternes behov i fokus, så gør jeg det. Jeg føler mig i den grad hørt, lyttet til og forstået. Det har været muligt at indgå i en meget ligeværdig dialog med resten af gruppen.

Samtidig er jeg sammen med mennesker der dagligt har med os patienter at gøre. Det vil sige at den netværksdannelse der er en naturlig del af samværet, giver mulighed for at pege på øvrige udfordringer vi patienter møder. Jeg har mulighed for at forklare hvorfor et tiltag ikke vil give mening uden at et andet følger efter.

Jeg er mig meget bevidst om at dette projekt skal være med til helt generelt at sætte fokus på kvaliteten af den danske smertebehandling, uanset om den finder sted i offentligt eller privat regi.

Vi arbejder videre, 2. workshop er her i april måned. Efterfølgende er det implementeringsgruppen der skal i gang. Spændende at se hvad det hele ender ud i.

Pia Frederiksen

Formand for FAKS

Nyheder

November 04, 2018

Blog November 2018

Jeg skal til barnedåb på søndag. Vi er nemlig blevet bedsteforældre. Wauuuu for 3 måneder siden blev vi endelig ringet op med beskeden “ nu er hun kommet” Og vi er alle lykkelige. Vi følger gladeligt med på alle de videoer og billeder som vi modtager dagligt.…
Okt 27, 2018

Tak for deltagelse i medlemsweekenden.

Det har været en stor fornøjelse at være med til at planlægge en medlemsweekend for så…
Okt 27, 2018

Smertens ansigt

Så er smertens ansigt nået til Friklinikken i Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted, Den…
Sep 21, 2018

Bloggen september 2018

Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i…
Sep 09, 2018

Tilskud til medicinsk cannabis.

Dansk Folkeparti og regeringen har afsat penge på finansloven 2018 til området medicinsk…
Jul 04, 2018

Bloggen juli 2018

Så er sommeren over os og vi har haft nogle skønne uger med sol og varme.…
Jun 05, 2018

Åbent samråd af 15/5-2018 om behandling af smertepatienter i Danmark.

http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/suu/tv på dette link kan man selv gå ind og se…