FAKS blev i efteråret 2017 kontakten af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds- og referencegruppe i forbindelse med et nyt projekt.

Projektet.

Overordnet går projektet ud på at sætte kvalitet over kvantitet. Projektet skal sætte patienten i centrum og fokusere på, hvad der giver patienten mere værdi i behandlingsforløbet. Samtidig skal projektet indeholde nytænkning af afregningen, og tilstræbe at inddrage både private og offentlige behandlingssteder i udviklingen, og samtidig benytte sig mest muligt af eksisterende viden.

Jeg blev bedt om at gå med i arbejdsgruppen, og vi har fundet yderligere FAKS-medlemmer der ville være i referencegruppen og deltage med deres viden og erfaringer i 2 workshops.

Faktisk blev jeg rigtig stolt og glad da jeg blev spurgt om jeg ville deltage. De kendte FAKS fra noget af det andet politiske arbejde vi har lavet. Danske regioner synes vi arbejder seriøst for patientgruppen. Vi er blevet rost for vores brede viden, og vores generelle arbejde, underordnet hvilken diagnose der ligger bag.

I arbejdsgruppen findes repræsentanter fra både private og offentlige klinikker, både læger, sygeplejersker og socialrådgiver. Herudover er der naturligvis repræsentanter fra Danske Regioner og Sundhed Danmark.

Vi har nu været i gang med nogle arbejdsgruppemøder, og den første workshop. Vi har i fællesskab afdækket overskrifterne på de 10 overordnede effektmål der skal arbejdes videre med.

Og hvorfor er det så vigtigt for FAKS at deltage i sådanne projekter?

FAKS har ofte kritiseret myndighederne for at tage beslutninger om fremtidig behandling, uden at tale med dem det drejer sig om. Skal man vide hvad der er vigtigt for patienten, så må man spørge dem. I dette projekt er patienterne omdrejningspunktet. Jeg kan måske nok være ligeglad med hvilken afregningsmodel Danske Regioner benytter over for de private smerteklinikker, men kan jeg være med til at sætte patienternes behov i fokus, så gør jeg det. Jeg føler mig i den grad hørt, lyttet til og forstået. Det har været muligt at indgå i en meget ligeværdig dialog med resten af gruppen.

Samtidig er jeg sammen med mennesker der dagligt har med os patienter at gøre. Det vil sige at den netværksdannelse der er en naturlig del af samværet, giver mulighed for at pege på øvrige udfordringer vi patienter møder. Jeg har mulighed for at forklare hvorfor et tiltag ikke vil give mening uden at et andet følger efter.

Jeg er mig meget bevidst om at dette projekt skal være med til helt generelt at sætte fokus på kvaliteten af den danske smertebehandling, uanset om den finder sted i offentligt eller privat regi.

Vi arbejder videre, 2. workshop er her i april måned. Efterfølgende er det implementeringsgruppen der skal i gang. Spændende at se hvad det hele ender ud i.

Pia Frederiksen

Formand for FAKS

Nyheder

Februar 12, 2019

Bloggen februar 2019

Jubii – vi har simpelthen startet året helt fantastisk. Vi har fået 10 nye medlemmer allerede, vi har været på besøg i Kalundborg afd. til deres 10 års jubilæum, vi har været på besøg på Herlev private smerteklinik og vi har været i Hillerød for at holde…
Jan 27, 2019

Vigtig artikel omkring aftrapning af opioider.

Den kommer med nogle virkelig vigtige pointer i forhold til aftrapning af opioider. Mange…
Jan 04, 2019

Besøg på smertecenter Køge

Den 5 december besøgte Pia F., Gitte Ørris og Janni Køge Smertecenter Vi blev taget godt…
Jan 03, 2019

"Smertepatienter risikerer at komme i klemme"

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny National klinisk retningslinie med fokus på…
Jan 02, 2019

Nationale Kliniske Retningslinjer for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Opioider også kendt som morfinlignende lægemidler har en vigtig rolle i behandlingen af…
Dec 09, 2018

Frivillig på SmerteLinjen

SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til smertepatienter og deres pårørende, hvor…
Dec 08, 2018

Yoga og smerter e-bog

” Ene Ravn, Psykoterapeut, yoga- og mindfulnesslærer, har lavet en e-bog omkring yoga og…