Region Sjælland

Kontaktperson:

Elin Wulff Kristiansen
e-mail: elinwulff58@gmail.com
mobil: 24 41 28 29

Da der kan være behov for at tale med ligestillede om de følelser, der opstår i en, når man lever sammen med en kronisk smertepatient, vil jeg gerne være med til at pårørende får mulighed for at mødes og snakke om de situationer der er svære.

Her i Kalundborg mødes vi indtil videre sammen med smertepatienterne, og det giver en masse gode snakke omkring de ting, der ellers kan være svære at tackle. Vi er jo i et forum, hvor vi forstår hinanden og kan snakke frit omkring tingene. Vi får en masse gode ideer fra hinanden til, hvordan vi klarer tingene. Er der nogen pårørende, der har behov for, at vi mødes uden smertepatienterne, kan vi jo lave møder for os selv engang imellem.

Der er åbent for alle der er tæt på en kronisk smertepatient, det være sig børn, unge, forældre, kolleger, venner osv.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en snak. Hvornår vi mødes pt. kan du se under Kalundborg afdelingen.

Positive hilsner
Elin
Træffes bedst:

Tirsdag mellem 18 og 20
Torsdag mellem 18 og 20

 


Hvis du har lyst til at starte en pårørendegruppe i din region, er du meget velkommen til at skrive til nyafdeling@faks.dk! Så vil vi hjælpe dig med at komme i kontakt med lokalafdelingerne eller med andre der har samme ønske!


Kære forening

I sidste uge offentliggjorde Komiteen for Sundhedsoplysning nedenstående pressemeddelelse om kommunernes gratis tilbud for pårørende til langvarigt syge og alderssvækkede mennesker.  
Har jeres forening interesse i at omtale indsatsen/evalueringen, hjælper vi gerne med kontakt til tidligere deltagere. Vi bidrager også gerne med supplerende tekst.

Læs mere om indsatsen på https://empowerment.dk/laer-at-tackle/kursusretninger/hverdagen-som-paaroerende/    

_______________________ 

PRESSEMEDDELELSE

Kommunal indsats forebygger stress og depression hos pårørende 
 

Mere end 750.000 pårørende i Danmark er i risiko for selv at blive syge på grund af ekstra belastninger. Pårørende, der har deltaget i indsatsen ’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’, har oplevet et mærkbart løft i deres trivsel og oplever reduceret risiko for langvarig stress og depression. Det viser en evaluering fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune

Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, hver tredje føler sig stresset og oplever negativ indvirkning på sit arbejdsliv, og hver femte fortæller, at de selv er blevet langvarigt syge på grund af deres situation.

’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’ er et kort forløb, som ruster deltagerne til at håndtere de store udfordringer, der ofte følger med, når man er nærtstående til en syg. Det kan være udfordringer som fx frustrationer og magtesløshed, usikkerhed om fremtiden, social isolation og en øget mængde praktiske opgaver som man føler et stort ansvar for. Forløbet får deltagerne til at trives bedre. De undgår samtidig i højere grad selv at blive syge af stress eller depression. 

”Når ens nærmeste bliver syg, rammes hele familien. Det trækker enormt store veksler på de pårørende, og kan i værste fald medføre, at de også bliver syge – f.eks. med angst, stress eller depression. Jeg er superstolt af, at vi i København har været med til at udvikle denne indsats, som gør en positiv forskel, og som mindsker risikoen for, at de pårørende selv bliver syge. Indsatsen kommer mange borgere til gavn, og kurserne er et godt eksempel på det fokus, vi har på at udvikle vores hjælp og støtte til pårørende.”

Sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling (SF)

VIVEs evaluering konkluderer følgende forbedringer hos deltagerne efter indsatsen:

  • Større trivsel 
  • Reduktion af risiko for langvarig stress og depression
  • Mindre ensomhed  
  • Mindre belastning  
  • Mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (self-efficacy)

Desuden er 88 % af kursisterne ’tilfredse eller meget tilfredse’ med kurset, mens 94 % vil anbefale forløbet til andre. 
Resultaterne er baseret på en undersøgelse blandt 532 kursister i 39 kommuner. 

I Vesthimmerland Kommune har man siden 2018 udbudt indsatsen, som afdelingsleder i kommunens Sundhedscenter, Franz Bundgaard Larsen, udtrykker stor tilfredshed med: 

Vi har prioriteret at give vores borgere dette tilbud, fordi vi kan se, at det giver dem et frirum med gensidig forståelse og konkrete redskaber til også at leve deres eget liv. Set fra min stol er det en god investering, for det er med til at tage mange udfordringer i opløbet for borgeren og dermed også for kommunen.”

Den fulde evaluering samt resumé (vedhæftet) kan downloades HER 

Indsats og evaluering gennemføres på baggrund af satspuljemidler under Sundheds- og Ældreministeriet.
Forløbet udbydes pt. i 51 kommuner, der har modtaget støtte til opstart og drift
Alle kommuner kan få tildelt tilsvarende støtte ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning 

For yderligere oplysninger kontaktes  
Chefkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning, tel. 3027 7747 / nm@sundkom.dk 

Presseansvarlig Birgitte Sabra, Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 5142 4202 / bs@sundkom.dk

_______________________ 
Baggrund for LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune. Forløbet har en ugentlig mødegang a 2,5 time syv uger i træk. Instruktørerne har selv erfaring som pårørende og fungerer som positive rollemodeller. De er uddannet og certificeret i at undervise ud fra en detaljeret manual.

Ophav 

Pårørendeindsatsen udspringer af det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE, der er udviklet på Stanford Universitet, i USA. Indsatsen bygger på social kognitiv teori og blev initieret i Danmark af Sundhedsstyrelsen i 2004.

Se tidligere evalueringer af pårørendeindsatsen HER

Følgende kommuner udbyder indsatsen 

Albertslund, Allerød, Assens, Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Esbjerg, Fanø, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Ikast-Brande, København, Køge, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Nordfyn, Næstved, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing- Skjern, Roskilde, Rudersdal, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Aabenraa og Aalborg kommuner.  

Oplysninger om støtte, opstart og drift fås ved henvendelse til chefkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning, tel. 3027 7747 / mn@sundkom.dk.    

__________________

Kilder
www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/paaroerende 

Kompas kommunikation for Pårørende i Danmark m.fl. 2015

Med venlig hilsen

Birgitte Sabra
Kommunikationschef

Mestring & Empowerment

Komiteen for Sundhedsoplysning

Classensgade 71, 5.sal

2100 København Ø

T:  +45 5142 4202X