ISBN-13 978-87-7517-886-5

Bogantologi om at leve med kronisk sygdom og handicap

Hvordan lever man et liv med kronisk sygdom og handicap? For de fleste er det et tungt og udfordrende livsvilkår og kan give anledning til mange eksi­stentielle overvejelser. Cand.mag. Lisbeth Riisager Henriksen har taget initiativ til og redigeret bogantologien Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap, som udkom på Unitas Forlag i april måned.

Bogen er i første omgang skre­vet til mennesker, der lever med en kronisk sygdom eller et handicap, enten selv eller som pårørende. Den burde således f.eks. kunne interessere medlemmerne af Foreningen af Kroniske Smerter. Derudover vil også behandlere, læger, sundhedspersonale, psykologer, præster mv. kunne hente større indsigt i, hvilke problem­stillinger, udfordringer og tanker, som optager kronisk syge eller handicappede mennesker og deres pårørende.

Bogen er delt op i to hoveddele. Første del handler om nogle af de almene eksistentielle problemstillinger og overvejelser, som kronisk sygdom og handi­cap kan medføre. Her er der fokus på den psykiske og sociale dimension med bl.a. kapitler om, hvordan identiteten og selvværdet påvirkes, om at føle sorg og afmagt og om depression, der ofte kan blive en følgesygdom. Der er også kapitler om relationerne: om parforholdet, om singlelivet, om hvordan det påvirker børn at vokse op som syge og handicappede, og om hvordan det påvirker børn at vokse op som pårørende i en familie, der er ramt af kronisk sygdom.

Anden del sætter ord på nogle af de religiøse spørgsmål og over­vejelser, som livet med sygdom og handicap kan afføde – med kristendommen som klangbund. Det er bl.a. spørgsmål om, hvordan man kan finde mening og forlige sig med sådan en situation – et spørgsmål, som mange af de ramte grupper bliver ved med at vende tilbage til, og som fylder utroligt meget. Her findes bidrag om, hvordan troen både kan hjælpe og udfordres, og hvordan man kan bruge troen til at finde trøst, håb og mening. 

Bogen er redigeret af Lisbeth Riisager Henriksen, og bidragene er skrevet af en række fagpersoner, der har emnet tæt inde på livet i kraft af deres arbejde, uddannelse og forskning, herunder en del af dem præster. Til bogen bidrager Helga Døssing Hansen, Tom An­dersen Kjær, Jørgen Due Madsen, Steen Bonde, Hanne Urup Engbjerg, Lene Østergaard, Ingrid Lund, Bente Østerberg, Michael Wagner Brautsch, Dorte Toudal Viftrup, Leif Andersen, Niels Christian Hvidt, Ruth Østergaard Poulsen, Trine Kern Kernel og Lisbeth Riisager Henriksen. Redaktøren lever selv med kroniske sygdomme i sin hverdag.

Lisbeth Riisager Henriksen (red.): Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap. Unitas Forlag 2011. 326 sider. Vejl. udsalgspris 249 kr.

Maj 25, 2014

Et liv i andres hænder.

Et liv i andres hænder. Et liv med alvorlig sygdom eller handicap er ofte ensbetydende…
Mar 13, 2012

Kroniske Smerter

ISBN-13 9788717041929 Kroniske Smerter, kan man lære at leve med det Som kronisk…
Mar 02, 2012

Skjulte Lidelser

Skjulte Lidelser Gennem de seneste mere end 100 år har der været lidelser, der hverken…
Mar 01, 2012

Kaizen

Kaizen Hvordan skaber vi de forandringer i vores liv, vi ønsker os? Svaret er enkelt: Det…
Mar 01, 2012

Smerteramte Forældre

Smerteramte Forældre En kronisk smertetilstand rammer ikke kun den smerteplagede, men…
Mar 01, 2012

Når det gør rigtig ondt

Når det gør rigtig ondt - om smerter og naturlig smertebehandling. Tegneren og humoristen…
Mar 01, 2012

De Fire Leveregler

De Fire Leveregler I bogen om DE FIRE LEVEREGLER klarlægger Don Miguel Ruiz de…
Mar 01, 2012

Mindfullife: Mindfulness - Smerte

Mindfullife: Mindfulness - Smerte "Mennesker med kroniske smerter er ofte anspændte netop…
Mar 01, 2012

Ind i mindfulnes

Ind i mindfulnes Eve Bengta Lorenzen og Stine Reintoft Få ord siger så meget om den tid,…
Mar 01, 2012

Livtag med livet

Livtag med livet - En håndsrækning til kronisk syge og deres pårørende. Inge Møllehave…
Mar 01, 2012

Vendepunkter

ISBN-13 978-87-7691-172-0 Anmeldelse af Bent Straagaard Bog Vendepunkter. Bent Straagaard…