At søge aktindsigt.

Ved at bede om aktindsigt kan man tjekke, at kommunen/sygehuset ligger inde med alle oplysninger, og at de er rigtige.
Det giver også et signal til kommunen/ sygehuset og sagsbehandler at de har med en borger at gøre der følger med.

Det er vigtig at bede om løbende aktindsigt, forstået på den måde at man forlanger referat af alle møder samt aktindsigt med jævne mellemrum.

Da vi ved at der kan være kommet nye oplysninger i sagen, som man ikke kender til.

Det er også vigtigt at bede om aktindsigt, når man har klaget til Beskæftigelsesankenævnet, Det sociale nævn eller Ankestyrelsen.

Skriv derfor direkte til disse instanser og bed om aktindsigt, da kommunerne ofte "glemmer" at medsende de afgørende og meget vigtige papirer.

Alle har ret til at se de breve, erklæringer, beregninger, notater m.v., der ligger i ens egen sag. Man kan bede om at få kopier af sagens akter. Er der tale om særlig omfattende sagsakter, kan kommunen dog henvise dig til at gennemlæse akterne hos kommunen.

De kan også bede dig om at betale for en kopi hvis ikke det er første gang du får aktindsigt.

En begæring om aktindsigt skal afgøres inden for 10 dage. De kan dog skrive til dig at det kan trække lidt ud af den ene eller den anden grund, men der skal være en rimelig grund og du skal have det på skrift. Hvis man ikke får aktindsigt inden for de 10 dage, kan man klage direkte til borgmesteren eller til beskæftigelse ankenævnet.

Det ville være en god ide at klage til borgmesteren først og er der ikke sket noget inden for en uge, så klager man til beskæftigelse ankenævnet med det samme..

Du kan finde din region hos Statsforvaltningen hvor.

Der er ikke noget krav til hvordan man anmoder om aktindsigt. Dette kan gøres mundtligt eller skriftligt til hvilken som helst afdeling på kommunen.
Den bedste måde er dog at bruge denne Denne skal man så gå op på kommunen med og aflever den.
Det er vigtig at huske at få en kvittering på at den er afleveret hos dem.
Husk at der skal være både dato og en underskrift på kvitteringen
På denne måde vil der ikke være nogen som helst tvivl om hvornår du har ansøgt om aktindsigt.
Tekster kunne være


Til kommunen

Att. Evt. Sagsbehandler.

Hermed anmodes om aktindsigt i min personlige sag. (sygedagpenge/pension/kontanthjælp)

Jeg ønsker indsigt i alle tilgængelige aktstykker; herunder notater, mødereferater og aktens journalliste. Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. bl.a. §6 i Lov om offentlighed i forvaltningen.

Jeg ønsker oplyst, i hvilke forvaltningsafsnit min sag har været behandlet til dato, samt oplysning om sagsnummeret i hvert enkelt af disse, jf. §7 i Forvaltningsloven.
Såfremt det anses for værende legitimt at undtage aktstykker i sagen fra aktindsigt, beder jeg om, at nedenstående imødegås.

  • At de aktstykker som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt angives tydeligt på journallisten.
  • At det jf. Forvaltningsloven § 22 tydeligt begrundes, hvorfor de aktuelle aktstykker anses for værende undtaget retten til aktindsigt.
  • At der vedlægges ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt. Jeg henleder opmærksomheden på Forvaltningslovens §§ 10 og 12-15.


Jeg forventer, at jeg inden for den lovmæssige ramme på 10 dage (Lov om offentlighed i forvaltningen §16 stk. 2.) modtager fyldestgørende skriftligt svar på min henvendelse vedlagt kopi af samtlige dokumenter i sagen, journalliste, registre og andre fortegnelser der vedrører sagens dokumenter jf. Forvaltningslovens § 9.

Maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Okt 06, 2019

Forsøgspersoner søges!

Jeg tillader mig at skrive til jer angående et opslag om et forsøg til kroniske…
Aug 25, 2019

Ny National Klinisk Retningslinje om ”Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter”

Af Nina Bache Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge Master i…
Jul 28, 2019

Dialogbaseret opioidnedtrapning.

Af Nina Bache Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge Master i…
Dec 09, 2018

Frivillig på SmerteLinjen

SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til smertepatienter og deres pårørende, hvor…
Okt 15, 2016

Cannabisolie

Nedenstående er en artikel bragt i Metro Expres d.05/10-2016 omkring brug af cannabisolie…
Apr 06, 2014

Åbent brev omkring fuktionelle lidelser.

Åbent brev omkring fuktionelle lidelser. Inge Møllehave skriver dette åbne brev til:…
Jan 27, 2014

Sæt smerter på den Europæiske Dagsorden

Gør en forskel - Deltag med din personlige stemme og vær med til at sikre bedre…
Sep 29, 2013

Smertestillende medicin. Nyhed fra Sundhedsstyrelsen.

Smertestillende medicin Nyhed fra sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har besluttet, at…
Aug 04, 2012

Stress, samfund og kroniske smerter

Stress, samfund og kroniske smerter Mange mennesker lever i dag et liv i ekstremt højt…
Aug 04, 2012

Yoga / mindfullness

Yoga / mindfullness Yoga og mindfullness er i deres inderste væsen værktøjer til at…
Apr 01, 2012

Offentlige tilskud til tandbehandling

Offentlige tilskud til tandbehandling Af Pia Frederiksen og Lars Bye møllerMht.…
Apr 01, 2012

Interview på Tandlægeskolen

Central sensitivisering og tandlægeskrækFor en del kroniske smertepatienter, vækker…
Mar 01, 2012

IMS Akupunktur

IMS Akupunktur Denne viden baseres på kroppens anatomi, fysiologi og neurologi samt…
Mar 01, 2012

Målemetode for smerter

Følgende artikel er fundet på http://www.dr.dk/sundhed/Sygdom/Gigt/2010/1006100617.htm…