Central sensitivisering og tandlægeskræk
For en del kroniske smertepatienter, vækker tanken om at gå til tandlæge mere angst end hos de fleste. Dette skyldes ikke blot angsten for den akutte smerte, der afhængig af indgrebets karakter optræder i mere el mindre grad. Angsten drejer sig især om risikoen for, at de akutte smerter vedbliver og ændrer karakter til kroniske og måske ligefrem spreder sig. Det er især, når der skal bores eller laves kirurgiske indgreb, at denne risiko er til stede. Smerterne kan opstå lokalt ved det behandlede område, forværres i et område, hvor de var i forvejen eller opstå et helt tredje sted. Dette er desværre en reaktion, man ser hos visse grupper af kroniske smertepatienter. Central sensitivisering som man kalder mekanismen, dækker over en øget følsomhed af centralnervesystemet, hvis baggrund man stadigvæk forsøger at forstå til fulde. Meget tyder dog på, at det handler om en forstyrrelse af centralnervesystemets evne til at hæmme smertefulde stimuli. Det er lidt som, når kroppen reagerer på influenza. Alle sansestimuli indre som ydre bliver forstærket, og man bliver hypersensitiv overfor alt fra smerte, til lyd og lys.
Det er således ikke svært at forstå, hvorfor mange smertepatienter vælger at udsætte tandlægebesøget. Sammenholder man dette med den mundtørhed, der optræder hos en del, pga den smertestillende medicin de tager, er det blot et spørgsmål om tid, før det går rigtigt galt.
Hvad nu hvis man i højere grad kunne undgå at bore. Ville det ikke bare være gode nyheder i særdeleshed for os kroniske smertepatienter? Nu er det ikke fordi, at jeg tror, at mennesker i almindelighed ser frem til deres tandlægebesøg. På listen over ting man helst vil undgå, ligger det vel lige mellem at skulle betale penge tilbage i skat og få en urinvejsundersøgelse. Lad mig slå det fast - ingen glæder sig over at skulle til tandlægen. Man skulle vel nærmest også være masochist for at se frem til at blive boret i alt imedens, man betaler i dyre domme for fornøjelsen.

"Lak kan erstatte tandlægens bor og plomber"
 Her er noget der måske kunne være interessant for os kroniske smertepatienter, tænkte jeg, da jeg inde på København tandlægeskoles hjemmeside for nyligt opdagede følgende undersøgelse.
"Holder resultaterne, betyder det ikke kun, at mange mennesker med karies i fremtiden slipper for bor og bedøvelse,” fortæller projektets leder, lektor, dr. odont. Vibeke Qvist fra Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. ”De undgår også at få udskiftet fyldninger, som ikke holder, en procedure, der hver gang svækker tanden. Ved i stedet at forsegle cariesangrebet, standser tandlægen sygdomsprocessen, og det syge væv under lakeringen får mulighed for at hele. SEAL-DK varsler et brud med tidligere behandlingsformer, og kan på sigt blive et kvantespring for tandsundheden. SEAL-DK er et eksempel på et samarbejde mellem de kommunale tandplejer og Tandlægeskole, der er inspirerende for både dem og os – og til gavn for tandsundheden.” 
Projektet er et forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekt udført i et samarbejde mellem de kommunale tandplejer i Allerød, Gentofte, Helsingør, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Nordfyn samt Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Projektets deltagere mødes tirsdag den 20. april, for bl.a. at diskutere, hvordan den nye behandlingsstrategi bliver implementeret.

Interview på Tandlægeskolen
Jeg greb telefonen og ringede til projektets leder og lektor PH.D DR. Odont Vibeke Qvist og forklarede hende min interesse i emnet med udgangspunkt i kroniske smertepatienter og central sensitivisering. Hun var meget imødekommende, og vi aftalte et møde på tandlægeskolen.
Vi fik os en spændende snak om studiet, der har varet 3,5 år og involverer 521 børn fra den kommunale tandpleje. Jeg fik illustreret projektets fremgangsmåde og forelagt data.
 
Mindst mulig skade
Ideen om så vidt muligt at undgå invasive indgreb tiltalte mig meget. Som
Vibeke Quist, der har arbejdet med fyldningsterapi i mange år, fortalte mig, betyder det at bore nemlig, at man alt andet lige svækker tanden og sætter gang i en proces, der fremskynder tandens endeligt. Når man borer, kan det i øvrigt ikke undgås, at man fjerner noget af tandens raske væv. Hvis man i stedet for at bore stopper karies ved at forsegle med plast, stiller man således tanden og os patienter langt bedre.

En gammel teknik, forfinet
Metoden med at forsegle i stedet for at bore har faktisk været anvendt lige siden 70'erne. Her brugte man forseglingsmetoden til at behandle overfladiske huller i tyggefladerne på børns 6 og 12 års tænder i Kbh kommunetandpleje. Til forskel fra dengang kan den metode, der i dag forskes i, anvendes til dybere huller, der er nået gennem tandens emalje.

Træerne vokser ikke ind i himmelen
Det korte af det lange er dog, at behandlingsformen kun kan bruges på tændernes tyggeflader, da plastmaterialet ellers ikke har mulighed for at binde. Metoden kan derfor kun bruges på de bagerste tænder, der har en tilstrækkelig tyggeflade. Huller i tændernes tyggeflader optræder langt hyppigst hos børn der pga fremvoksning af nye tænder, har svært ved at komme ordentligt til ved tandbørstningen. Desuden har mange voksne i dag allerede plastfyldninger fra tidligere boringer. Derfor kommer behandlingsmetoden ikke til at gøre den store store forskel hos den nuværende voksne befolkning. Det vil altså også sige os kroniske smertepatienter. Vi vil dog forhåbentlig i fremtiden se flere voksne med tænder, der ikke er blevet boret i, hvis altså plastforseglingsmetoden viser sig så brugbar, som studiet her tyder på.

Spar penge på tandbehandling på tandlægeskolen
Jeg havde nu håbet at metoden i større udstrækning kunne bruges af os smertepatienter. Helt tomhændet gik jeg dog ikke hjem. Både Århus og Københavns tandlægeskole tilbyder nemlig tandbehandling, hvor man kan spare en del penge, hvis man er frisk på at lade sig behandle af de tandlægestuderende.
Her følger en kort beskrivelse fra København tandlægeskoles hjemmeside af, hvem der kan behandles på Tandlægeskolen og, hvad dette koster. Yderligere information kan findes på www.odont.ku.dk, hvor man skal gå ind under patientinformation.

Hvem kan behandles på Tandlægeskolen?
Alle over 18 år, der henvender sig, vil få en forundersøgelse samme dag, og der vil blive taget stilling til, om du kan blive indskrevet til behandling.
Tandlægeskolen tager imod patienter til undersøgelse og kan påtage sig behandling af tænder, mundhule, kæber og kæbeled.
Patientbehandling foregår som led i uddannelsen af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter og udføres af studerende under opsyn af lærere.
Ikke alle behandlinger kan udføres. Indskrivning til behandling afhænger bl.a. af, om de studerende kan lære tilstrækkeligt af netop den behandling, som de har brug for.
Af hensyn til undervisningen er det nødvendigt, at alle behandlinger bliver udført fra grunden og ikke er for svære.
Visse typer af behandlinger må derfor afvises, fordi de enten består i omlavninger, er for vanskelige eller for omfattende for de studerende.
Da Tandlægeskolen ofte kun kan påtage sig noget af behandlingen, vil det derfor være vigtigt, at du går regelmæssigt til eftersyn hos din egen tandlæge, også imens du er patient på Tandlægeskolen.
Efter afsluttet behandling, er det muligt senere at blive indskrevet igen til behandling på Tandlægeskolen. Du skal da henvende dig til hoved-modtagelsen til ny undersøgelse for at blive skrevet på venteliste.

Hvad koster det?
Egenbetaling for voksne patienter (fra 01.02.2011).
Egenbetalingen deles nu i 4 typer, som er relateret til omfanget af behandlingerne:

• Engangsbehandlinger ~ akut behandling      Kr. 200
• Mindre behandlinger     Kr. 200
• Omfattende behandlinge     Kr. 400- 1000
• Behandlinger hvor Tandlægeskolen har teknik udgifter
  (kroner, broer etc) se under prisliste     

Med hensyn til betaling vil du blive informeret, inden behandlingen påbegyndes.

Læs mere her

Odontologisk Institut - Tandlægeskolen
Københavns Universitet
Nørre Allé 20, 2200 København N

Aug 29, 2020

Studiestart og støtteordninger

Er du smertepatient, og er du lige blevet optaget på din nye uddannelse? Så gør du dig…
Aug 15, 2020

Patienterne ønsker digitale læger

Af Kasper Skaanning7. august 2020 kl. 7:40 Iben Rohde forkvinde i Foreningen af Kroniske…
Maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Okt 06, 2019

Forsøgspersoner søges!

Jeg tillader mig at skrive til jer angående et opslag om et forsøg til kroniske…
Aug 25, 2019

Ny National Klinisk Retningslinje om ”Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter”

Af Nina Bache Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge Master i…
Jul 28, 2019

Dialogbaseret opioidnedtrapning.

Af Nina Bache Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge Master i…
Dec 09, 2018

Frivillig på SmerteLinjen

SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til smertepatienter og deres pårørende, hvor…
Okt 15, 2016

Cannabisolie

Nedenstående er en artikel bragt i Metro Expres d.05/10-2016 omkring brug af cannabisolie…
Apr 06, 2014

Åbent brev omkring fuktionelle lidelser.

Åbent brev omkring fuktionelle lidelser. Inge Møllehave skriver dette åbne brev til:…
Jan 27, 2014

Sæt smerter på den Europæiske Dagsorden

Gør en forskel - Deltag med din personlige stemme og vær med til at sikre bedre…
Sep 29, 2013

Smertestillende medicin. Nyhed fra Sundhedsstyrelsen.

Smertestillende medicin Nyhed fra sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har besluttet, at…
Aug 04, 2012

Stress, samfund og kroniske smerter

Stress, samfund og kroniske smerter Mange mennesker lever i dag et liv i ekstremt højt…
Aug 04, 2012

Yoga / mindfullness

Yoga / mindfullness Yoga og mindfullness er i deres inderste væsen værktøjer til at…
Apr 01, 2012

Offentlige tilskud til tandbehandling

Offentlige tilskud til tandbehandling Af Pia Frederiksen og Lars Bye møllerMht.…
Mar 29, 2012

Aktindsigt

At søge aktindsigt.Ved at bede om aktindsigt kan man tjekke, at kommunen/sygehuset ligger…
Mar 01, 2012

IMS Akupunktur

IMS Akupunktur Denne viden baseres på kroppens anatomi, fysiologi og neurologi samt…
Mar 01, 2012

Målemetode for smerter

Følgende artikel er fundet på http://www.dr.dk/sundhed/Sygdom/Gigt/2010/1006100617.htm…