Folder om vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær. 

Vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær skal bruges med forsigtighed. Folderen til borgere giver viden og gode råd om brug af vanedannende medicin og støtter samtalen mellem borgeren og lægen. 

Folderen giver viden om, hvad vanedannende medicin er, hvilke bivirkninger der er ved medicinen, og hvorfor der skal være en plan for behandlingen. Desuden indeholder folderen information om, hvordan udtrapning af medicinen kan foregå og om mulige alternativer til vanedannende medicin.

Der er flere former for medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær, der kan være vanedannende. Spørg din læge, hvis du er tvivl, om din medicin kan være vanedannende. Følg lægens anvisninger for, hvordan du skal tage din medicin.

Folderen er lavet efter dialog med patientforeningen Foreningen af Kroniske Smertepatienter, Dansk Selskab for Almen Medicin og Benzorådgivningen. Rammerne for brug af vanedannende medicin er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning for ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Links 

Trykte eksemplarer af folderen kan rekvireres gratis mod betaling af porto hos trykkeriet Rosendahls https://www.rosendahls.dk

Læs mere om afhængighedsskabende medicin https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Afhaengighedsskabende-laegemidler