Her viser vi videoer fra FAKS regi:


Medlemsweekenden i 2019 foregik i slutningen af oktober, og vanen tro var det på Park Hotel i Middelfart. På dette års medlemsweekend kom vi også vidt omkring med temaer såsom livskvalitet, ensomhed, skyld og skam, humor, pårørende, kommunikation og sex.


Igen afholdt vi en succesfuld medlemsweekend i foreningen.
Årets tema som var non-farmakologisk smertebehandling førte os vidt omkring. Det blev til nogle gode oplæg og diskussioner.
Ikke mindst var der tid til en masse sociale aktiviteter. Det var dejligt at se, hvordan både gamle og nye medlemmer tog godt imod hinanden, og der var plads til at være sig selv med sine begrænsninger.
Tak for en fantastisk weekend i Middelfart.


Pia Lorentzen der i dag er 45 år blev førtidspensionist i 2011
pga en gigtsygdom der hedder hypermobilitets syndrom. Det betyder at hendes smerter aldrig helt vil forsvinde men med tiden gøre hende mere handicappet. Ud over det, har hun noget arvæv i nakken der trykker på nervebaner og giver kronisk hovedpine.
Alligevel har hun efterhånden fundet sig til rette med sin smertetilstand på godt og ondt.
Ved siden af sin funktion som kontaktpersoner i patientforenigen FAKS- Foreningen af Kroniske Smertepatienter underviser hun i " lær at leve med kronisk sygdom" og " lær at tackle angst og depression" og så har hun en netværksgruppe for folk der har været på kursus i angst og depression.
Hør hendes foredrag her, hvor hun fortæller sin historie om at få og måtte leve med kroniske smerter.


Igen i 2016 gentog vi i foreningen succesen fra sidste år med en medlems-weekend I Middelfart. Det blev en spændende og positiv weekend med både fagligt indhold og tid til at møde nye mennesker og være social.
Dag 1 bød blandt andet på bevægelse og gymnastik af frivillig i SmerteLinjen Janne Krogh Hansen. Dette blev efterfulgt af faglige oplæg fra et panel bestående af forsker og professor Lars Arent Nielsen, smertelæge Ole Bo Hansen, praktiserende læge Kim Christiansen samt fysioterapeut Helle Juhl Andersen. Med oplæggene var der mulighed for at stille spørgsmål, og vi fik en rigtig god debat og en masse relevant viden og informationer, vi kan bruge i forhold til det at leve med kroniske smerter.
Tak for en rigtig dejlig dag. Vi håber på at gentage succesen til næste år og se jer alle igen


Traditionen tro afholdt vi igen i 2016 medlemsweekend for foreningens medlemmer. Som altid blev de afholdt i Middelfart for at gøre det muligt for så mange som muligt i landet at deltage.
Dag nummer 2 bød på et inspirerende oplæg af Johnny sort Jensen, der som ung mistede sin arm i en togulykke. Efter ulykken måtte han leve med voldsomme fantomsmerter og sagde derfor ja til en operation, der skulle vise sig at gå galt og blot gøre hans smerter endnu værre.
På trods af sine kroniske smerter har Johnny fundet måder at bruge sig selv på og være positiv ved blandt andet at hjælpe og inspirere andre mennesker.


I patientforeningen FAKS - Foreningen af kroniske Smertepatienter arbejde vi for at skabe bedre forhold for mennesker med kroniske smerter i ensstemmelse med, hvad der er bedst for samfundet som helhed.
Hver gang vi hjælper til at bedre blot en enkelt persons liv, hjælper vi i virkeligheden mange mennesker.
Dette gøres f.eks. ved:
At arbejde for synliggørelse og anerkendelse af kroniske smerter som en alvorlig og invaliderende lidelse, som ikke blot er et problem for den enkelte men for hele samfundet.
At give kontrol over eget liv, selvværd og livskvalitet gennem oplysning, træning, støtte og samvær.
At skabe rammerne for hjælp til selvhjælp for både smerteramte og pårørende ved at stimulere hinanden til aktivitet og egen indsats for hermed at opnå større livskvalitet.
At komme ensomheden til livs ved at skabe et rum, hvor den smerteramte og dennes særlige behov opfyldes; Et sted hvor der er plads til den enkelte uanset diagnose, man kan føle sig tryg og danne nye netværk.
At skabe et rum, hvor pårørende kan tale sammen, da deter en vigtig rolle og tillige stor belastning at være pårørende.
At indsamle og formidle viden om behandling af kroniske smerter gennem samarbejde med tværfaglige smerteklinikker, ud fra egne erfaringer, forskning, artikler, foredrag mm.
At deltage i det nationale, såvel som internationale præventive smertesamarbejde gennem kontakter til relevante smertebekæmpende organisationer, faglige selskaber og personer.


SmerteLinjen er et gratis statsstøttet rådgivningstilbud til dig, der er ramt af smerter eller pårørende til en smerteramt.
Uanset om smerterne er akutte eller kroniske og uanset årsagen til din henvendelse, sidder SmerteLinjens rådgivere klar til at lytte, vejlede og hjælpe dig.

 


I anledning af FAKS 25 års jubilæum afholdte foreningen en medlemsweekend. Weekendens program bød på en spændende række af oplægsholdere.

Første oplæg var med professor på Aalborg Universitet Lars Arendt-Nielsen. Lars er en af Danmarks og verdens førende forskere indenfor måling og forståelse af smerters neurofysiologiske mekanismer.

Lars fortalte om udviklingen indenfor smerteforskning samt forståelsen og behandling af kroniske smerter. Han kom bl.a. ind på smerters betydningsfulde funktion for vores overlevelse og samtidig hvordan kroniske smerter er en negativ mekanisme uden nogen egentlig funktion. Desuden fortalte han om, hvordan man i dag forstår at vores hjerne og nervesystem er langt mere komplekst og plastisk (påvirkeligt) end tidligere antaget. Og han beskrev forskellige mekanismer og måder at påvirke smerterne på.

Det blev til et spændende oplæg med en god dialog mellem de engagerede FAKS medlemmer og Lars.

Lars modtog ved denne lejlighed FAKS-Prisen 2015.
Lars fik prisen, fordi hans enorme arbejde med forskning indenfor vores patientgruppe ganske enkelt er imponerende.
Lars søger via forskningen svar på, hvad smerterne skyldes, og ikke mindst, hvad der kan gøres ved dem. Tillykke med prisen.

 


I anledning af foreningens 25 års jubilæum afholdte FAKS reception på Christiansborg Hofteater . Samlet var frivillige fra foreningens samt gode samarbejdspartnere.

Gennem en række taler blev der sat fokus på ikke mindst foreningens store indsats, men også smerterområdet tidligere og idag samt håb for en bedre fremtid indsats på området -

Overlæge ved OUH Gitte Handberg roste blandt andet FAKS I sin tale for vores evne til at hjælpe det enkelte menneske samtidig med at bibeholde det overordnede professionelle perspektiv.

 


For 25 år siden startede en gruppe smertepatienter FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter.

Sidenhen har FAKS vokset sig større og kan i dag bl.a. tilbyde lokalafdelinger mange steder rundt i landet, forskellige arrangementer og aktiviteter, juridsk rådgivning, medlemsblad, samvær og kommunikation gennem sociale medier samt en del informative brochurer om forskellige emner.

Videoen her viser, hvordan vi anledning af foreningens 25 års jubilæum udsendtes en smertestafet. Frivillige kontaktpersoner rejste således rundt i landet og besøgte andre af foreningens lokalafdelinger. stafetten endte ved vores 25 års Jubilæumsreception på Christiansborg Hofteater. Her blev FAKS - Foreningen af kroniske Smertepatienter fejret sammen med vores frivillige samt mange gode samarbejdspartnere.

 


I anledning af foreningens 25 års jubilæum afholdte FAKS reception på Christiansborg Hofteater. Samlet var frivillige fra foreningens samt gode samarbejdspartnere og interessenter på smerteområdet.

Gennem en række taler blev der sat fokus på ikke mindst foreningens store indsats, men også smerterområdet tidligere og idag samt muligheder for en bedre fremtid indsats på området -

Formand for foreningen Pia Frederiksen fremhævede i sin tale fællesskabet som centralt for foreningens virke. Desuden omtalte hun vigtigheden af, at foreningen i disse år deltager aktivt i meget af det faglige og politiske arbejde på smerteområdet. Telefonrådgivningslinjen Smertelinjen, som blev til under sundhedsminister Astrid Krag, blev naturligvis også nævnt. I denne sammehæng blev desuden betydningen af samarbejdet med interesseorganisationen Smertedanmark omtalt.

 


I anledning af foreningens 25 års jubilæum afholdte FAKS reception på Christiansborg Hofteater. Samlet var frivillige fra foreningens samt gode samarbejdspartnere og interessenter på smerteområdet.

Gennem en række taler blev der sat fokus på ikke mindst foreningens store indsats, men også smerterområdet tidligere og idag samt muligheder for en bedre fremtid indsats på området -

Formand for sundhedsudvalget i region hovedstaden Karin Friis Bach lagde i sin tale bl.a. vægt på betydningen af mere individualiseret behandling. Budskabet var, at man i dag forsøger at bevæge sig væk fra en behandlingsmodel, som udelukkende tager udgangspunkt i, hvad sundhedssystemet mener er rigtigt til en model, der i højere grad tager udgangspunkt i mere dialog og det enkelte menneskes behov.
Dette kan vi i FAKS kun støtte op om, da vi alt for ofte oplever at systemets rammer forhindrer nuanceret tværfaglig menneskesyn og behandling.

 


I FAKS - Foreningen af kroniske Smertepatienter indgår vi ikke kun I det nationale samarbejde på smerteområdet. Vi deltager også på europæisk plan, når der skal diskuteres smerter.

Vi føler, at vi på den måde kan udveksle både gode og dårlige erfaringer med andre lande samt ikke mindst inspirere hinanden til at arbejde for bedre vilkår for mennesker med kroniske smerter.

Vi føler, at vi som medlemmer af den europæiske paraply organisation Pain Alliance Europe, samt deltagere ved den tilbagevendende smertekonference SIP - Societal Impact of pain, gør meget for ikke blot at kigge på os selv her i Danmark men også orientere os mod resten af Europa.

Vi oplever et øget focus på smerteområdet i disse år, hvilket er positivt. En række aktiviteter i de europæiske lande kan forhåbentlig på sigt være med til at øge fokus endnu mere og være med til at sikre bedre vilkår for mennesker der lever med kroniske smerter.

 


I anledningen af foreningens 25 års virke og fødselsdag afholdte vi en weekend for vores medlemmer.
V havde indbudt 3 forskellige foredragsholdere, der på hver deres måde med fagligt og personligt indhold berørte det at leve med kroniske smerter.

Vigga Bro er skuespiller og historiefortæller. Hun fortæller levende, om det at være menneske og møde medgang og modgang i livet. Hun kan få os til at græde og grine. Hun sætter tingene i perspektiv og skaber eftertanke hos tilhøreren.

 


FAKS-Foreningen af Kroniske Smerterpatienter deltog igen i 2014 ved den europæiske smertekonference - Societal Impact of Pain i Bruxelles.
Det er i foreningen vigtigt for os ikke blot at deltage i det nationale samarbejde og debat på smerteområdet. Vi forsøger i den udstrækning det er muligt også at holde os informeret og deltage i debatten på europæisk plan.

Vi var derfor glade for at kunne deltage igen til smertekonferencen. I denne omgang var næstformand Lars Bye Møller indbudt til at deltage i et patient panel ved konferencen sammen med to andre personer fra andre europæiske lande.
I videoen her fortæller de tre personer om deres oplevelser med kroniske smerter.

 


I FAKS-foreningen af kroniske Smertepatienter forsøger vi at gøre en forskel for mennesker med kroniske smerter.
Vi har blandt andet en række lokalafdelinger rundt i landet, der drives af frivillige kræfter og kontaktpersoner. En gang om året mødes vi til temadage, hvor vi snakker om stort og småt og forsøger at udvikle foreningen gennem i fællesskab.
Ved at være frivillig i FAKS- Foreningen af kroniske Smertepatienter har man muligheden for at gøre en forskel og skabe værdi for både sig selv og andre mennesker gennem meningsfuldt arbejde.