Hvad er FAKS’s holdning til funktionelle lidelser?

FAKS, Foreningen Af Kroniske Smertepatienter, får i perioder mange henvendelser om funktionelle lidelser. Funktionelle lidelser bliver af mange smertepatienter forbundet med, at deres smerter har en overvejende psykisk årsag. Derfor er der et stigma forbundet med diagnosen.

FAKS tager smerter og mennesker med smerter seriøst. Vi har et nuanceret syn på betegnelsen funktionelle lidelser, som vi er overbeviste om er kommet for at blive.

Smerter er en anerkendt somatisk sygdom. Ligesom på de tværfaglige smertecentre benytter vi en forståelsesmodel, hvor vi er anerkender at biologiske, psykologiske og sociale faktorer kan påvirke hinanden. Lever du selv med kroniske smerter. eller kender en, som gør, så ved du sikkert også, hvordan smerterne kan påvirke en både fysisk, socialt og psykisk. Omvendt kan disse områder også påvirke smerteoplevelsen i både negativ og positiv retning. Andelen af, hvor meget det ene område fylder i forhold til det andet er individuelt, og kan også ændre sig over tid. Da smerter og ens psykologiske tilstand, som nævnt, er en del af et samspil, er det vigtigt at kunne tale om smerters komplekse bio-psyko-sociale samspil.

FAKS går meget gerne i dialog om emnet, og deltager i konferencer, debatter og andet på området, således at vi kan holdes os opdaterede på den nyeste viden og udvikling.

 

Menuen ser mærkelig ud, hvad er der galt?

Hvis du har Internet Explorer, så skal du slå kompabilitetsvisning FRA - i adressefeltet kan du se om der er et ikon der ligner en side der er revet midt over, hvis der er, så prøv at klikke på den. Hvis det ikke hjælper, eller hvis du har andre problemer med siden, så send en mail til webmaster@faks.dk, så undersøger vi problemet så hurtigt vi kan.

 

Skal jeg vente op mod 2 år på at komme på den tværfaglige smerte klinik?

 I Danmark har vi ventetidsgaranti. Når du af din læge bliver henvist til en tværfaglig smerteklinik, vil du få et brev med hvor lang ventetid der er. Er ventetiden over 4 uger har du ret til at benytte et privat behandlingstilbud. Her på hjemmesiden www.faks.dk finder du en liste over både offentlige og private tværfaglige klinikker.

 

Hvorfor skal det være en tværfaglig klinik?

På den tværfaglige klinik, bliver der lavet en tværfaglig vurdering. Krop og sind hører sammen, hvorfor det er vigtigt både at se på de fysiske problemer og de psykiske. Ud over smertelæge og psykolog vil der også være sygeplejersker, fysioterapeuter og ofte også en socialrådgiver. Sammen har de mulighed for at give dig de redskaber du har brug for, for at få en god livskvalitet.

 

Kan jeg blive smertefri?

Chancen for at blive smertefri, når man har en kronisk smerteproblematik, er desværre meget lille. Medicin, vil ofte kunne give noget lindring, men du er nødt til at lære teknikker til at leve med resten af smerterne. Husk smerter og deres årsag er meget individuelle. Behandlingsmulighederne er derfor også meget forskellige.

 

Findes der kurser for smertepatienter?

På de tværfaglige smerteklinikker er der ofte gode skoleforløb, hvor man også er sammen med ligestillede. En stor del af de danske kommuner tilbyder kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” Kurset er gratis, men nogen steder må der påregnes en lille udgift til kursusmateriale. Nærmere info på www.patientuddannelse.info

 

Kan FAKS behandle mine smerter?

Ja, vi kan give moralsk støtte, yde støtte til at du kan forstå dine skavanker. Vi kan lære dig afledningsteknikker i form af afspænding og visualisering. Endelig giver det et godt humør at være sammen med ligestillede, der forstår ens situation. Hjælp til selvhjælp. Erfaringsudveksling mellem ligestillede.

 

 Kender i noget til specifikke sygdomme?

Det er et tilfælde hvis der er en i din netværksgruppe der fejler det samme som dig. FAKS er ikke diagnoseorienteret. Det vi har til fælles er at vi har smerter, eller vi er pårørende til en der har smerter. De problemstillinger vi møder i forholdet til andre mennesker, sundhedsvæsenet, kommunen, familien og andre er ofte de samme. Trætheden, begrænsningerne og udfordringen at leve med smerter 24 timer i døgnet er vi fælles om. Vi føler ikke det er vigtigt hvor smerten sidder, eller hvordan den er opstået, for at kunne hjælpe hinanden.

 

Kan jeg få en bisidder med til mine samtaler med læger eller sagsbehandlere?

Vi prøver så vidt det er muligt at skaffe en bisidder der kan tage med dig til svære samtaler. Kontakt din lokale afdeling, eller en fra bestyrelsen.