FAKS arbejder på at få dig til at opnå større livskvalitet gennem aktiv selvbehandling

FAKS blev dannet i 1990 med det formål at samle smertepatienter til aktiviteter og derigennem, ved egen indsats, at opnå større livskvalitet. FAKS forsøger at afhjælpe de problemer der opstår som følge af fysisk, psykisk og social inaktivitet. Dels gennem arrangementer, såsom skov-, teater- eller biografture, hvor man som smertepatient kan være sammen med andre mennesker og fjerne fokus fra sin egen tilstand.

Dels gennem foredrag omkring den seneste udvikling indenfor smertebehandling, vejledning i behandling af pensionssager og information om sociale forhold. FAKS er en patientforening, der bygger på aktiv selvbehandling. Det betyder, at det er medlemmerne selv der tager initiativ til arrangementer i foreningens regi. FAKS stiller lokaler til rådighed hvor der afholdes møder, foredrag og undervisning.

Der vil ligeledes være mulighed for at udøve forskellige aktiviteter - f.eks. oprettelse af afspændingshold, hvilket erfaringsmæssigt viser sig, at være til stor gavn for kroniske smertepatienter.