Visioner for FAKS

                   

Det arbejder vi for.

Foreningens formål er på alle planer at arbejde for smertepatienters interesser i overensstemmelse med, hvad der er bedst for samfundet som helhed.

Hver gang vi hjælper til at bedre blot en enkelt persons liv, hjælper vi i virkeligheden mange mennesker.

Dette gøres f.eks. ved:

  • At arbejde for synliggørelse og anerkendelse af kroniske smerter som en alvorlig og invaliderende lidelse, som ikke blot er et problem for den enkelte men for hele samfundet.

  • At give kontrol over eget liv, selvværd og livskvalitet gennem oplysning, træning, støtte og samvær.

  • At skabe rammerne for hjælp til selvhjælp for både smerteramte og pårørende ved at stimulere hinanden til aktivitet og egen indsats for hermed at opnå større livskvalitet.

  • At komme ensomheden til livs ved at skabe et rum, hvor den smerteramte og dennes særlige behov opfyldes; Et sted hvor der er plads til den enkelte uanset diagnose, man kan føle sig tryg og danne nye netværk.

  • At skabe et rum, hvor pårørende kan tale sammen, da deter en vigtig rolle og tillige stor belastning at være pårørende.

  • At indsamle og formidle viden om behandling af kroniske smerter gennem samarbejde med tværfaglige smerteklinikker, ud fra egne erfaringer, forskning, artikler, foredrag mm.

  • At deltage i det nationale, såvel som internationale præventive smertesamarbejde gennem kontakter til relevante smertebekæmpende organisationer, faglige selskaber og personer.